Banner
Home FAQ FAQ Tarife Kontakt

O ISANu

1. Kako dobiti ISAN?
2. Koja dela mogu imati ISAN?
3. Koja dela ne mogu imati ISAN?
4. Kome je namenjen ISAN?
4. Da li je ISAN namenjen Vama?

1. Kako dobiti ISAN?

Procedura za dobijanje ISANa je vrlo jednostavna:

1. Skinite Registracioni formular o odeljku u kom se nalaze dokumenta za preuzimanje
2. Odštampajte formular, popunite ga i potpišite da ste saglasni sa tačkama Sporazuma o uslovima korišćenja usluga ISAN agencije i Pravilnika o formiranju cena koji se nalaze uz formular.
3. Takav dokument donesite u ISAN agenciju
4. Registranti moraju biti povezani sa audiovizulenom industrijom. Molimo Vas da ponesete i neki dokument kojim ćete to verifikovati.

[Na vrh]

2. Koja dela mogu imati ISAN?

1. FF Dugometražni filmovi
2. AD Reklame / Reklamni spotovi / Trejleri
3. TF Filmovi rađeni za TV
4. DO Dokumentarni filmovi
5. ED Obrazovni programi / filmovi
6. SE Dramske i komične serije, serijali, "sapunice"
7. SH Kratki filmovi
8. MM Video igre / Multimedija sa izraženom audiovizuelnom komponentom
9. NE Vesti
10. LV Prenosi uživo
11. PF Izvođenja
12. SP Sportski događaji i programi posvećeni sportu
13. TE Ostali TV zabavni programi
14. VC Muzički video spot

[Na vrh]

3. Koja dela ne mogu imati ISAN?

1. Audio zapisi
2. Filmska muzika
3. Tablica zvuka u filmu
4. Scenariji
5. Storibord
6. Pojedinačne slike iz nekog audiovizuelnog dela
7. Fotografije
8. Izbačene scene
9. Drugi neaudiovizuelni elementi koji su povezani sa nekim audiovizuelnim delom

[Na vrh]

4. Isan je namenjen:

• autorima
• producentima
• emiterima
• organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih prava
• kompanijama za listinge
• vlasnicima autorskih prava nad audiovizuelnim delima
• i mnogim drugima...

4. Ukoliko ste:

AUTOR

Koji je interes autora dela da mu delo ima dodeljen ISAN?

Kao jedinstveni identifikator, ISAN može biti koristan kod širokog spektra kompjuterizovanih aplikacija, posebno kod baza podataka ili u razmeni podataka o audiovizuelnim delima.

Pošto je ISAN jedinstven broj trajno dodeljen jednom audiovizuelnom delu, on identifikuje delo prelazeći nacionalne i jezičke barijere. To je instrument koji olakšava razmene sa udruženjima za ostvarivanje autorskih i srodnih prava, agentima, studijima.…


PRODUCENT

ISAN je instrument prevashodno razvijen za potrebe udruženja producenata audiovizuelnih dela. Namenjen je da omogući jedinstvenu i trajnu identifikaciju svih audiovizuelnih dela.

Ugrađen u original i sve kopije audiovizuelnog dela koje potom slede biće ključni instrument za:

  • borba protiv piraterije proverom registrovanja naslova
  • praćenje korišćenja audiovizuelnog dela
  • pružanje pomoći organizacijama za zaštitu autorskih prava u upravljanju

Takođe će biti koristan instrument za udruženja za ostvarivanje autorskih i srodnih prava, i važno sredstvo borbe protiv audiovizulene piraterije.

[Na vrh]